Zmiana przepisów prawa spadkowego. Spadkobiercy lepiej chronieni.

16 października, 2015

Zmiana przepisów prawa spadkowego. Od 18 października 2015 roku nastąpi zmiana przepisów prawa spadkowego. Zaproponowana zmiana przepisów prawa spadkowego – pierwsze takie rozwiązanie na świecie, wprowadza znaczne polepszenie sytuacji prawnej osoby nabywającej spadek po zmarłym.

Spadkobierca, tj. osoba otrzymująca spadek, składa oświadczenie o przyjęciu i sposobie przyjęcia lub o odrzuceniu spadku. Oświadczenie to może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (uzyskał wiadomość o przysługującym mu spadku).

Spadek można przyjąć wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie wprost oznacza przejęcie nie tylko aktywów (dostępnych środków, rzeczywistego majątku), ale także pasywów (zobowiązań i długów).

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza przyjęcie spadku z pominięciem długów. Spadkobierca przyjmuje jedynie aktywa i do ich wysokości odpowiada za ewentualne długi spadkowe, niezależnie od ich wysokości.

Do tej pory niezłożenie oświadczenia o sposobie przyjęcia spadku w terminie 6 miesięcy oznaczało automatyczne przyjęcie spadku wprost, wraz z wszystkimi długami. Rozwiązanie to było bardzo niekorzystne, gdyż w praktyce zdarzało się, że spadkobierca zostawał obciążony długami spadkowymi w wyniku nieznajomości ustawowego obowiązku i krótkiego terminu. W rezultacie niezależnie od wysokości rzeczywistego majątku odziedziczonego przez spadkobiercę był on w sposób nieograniczony odpowiedzialny za długi pozostawione przez spadkodawcę.

Zmiana przepisów prawa spadkowego wprowadza odwrotny skutek. Brak dochowania terminu na złożenie oświadczenia jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku milczenia spadkobiercy wprowadzono zatem automatyczne uruchomienie bardziej korzystnego rozwiązania.

Niedawno zmianie uległy także przepisy dotyczące dziedziczenia transgranicznego. Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. prawem właściwym dla ogółu spraw dotyczących spadku jest prawo państwa, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci.

 

 

 

 

 

 

Tagi: Zmiana przepisów prawa spadkowego, adwokat chojnice, Zmiana przepisów prawa spadkowego, adwokat iława, adwokat spadek, adwokat testament, adwokat warszawa, heritage, inheritance, lawyer warsaw, Zmiana przepisów prawa spadkowego, prawnik prawo spadkowe, prawnik testament, Zmiana przepisów prawa spadkowego, prawo spadkowe, przyjęcie wprost, spadki, spadkoierca, testament, z dobrodziejstwem inwentarza, zmiana prawa spadkowego,

+48 531-00-88-23