Zakaz konkurencji a odmowa. Czy pracownik może odmówić zawarcia umowy o zakazie konkurencji?

5 listopada, 2015

Zakaz konkurencji a odmowa. Pracownik, zawierając z pracodawcą umowę o pracę, zobowiązuje się do przestrzegania podstawowych obowiązków pracowniczych. Do takich obowiązków należy m.in. dbałość o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Pracodawca, dla wzmocnienia powyższego zobowiązania pracownika, może zaproponować mu zawarcie umowy o zakazie konkurencji obowiązującego w trakcie lub po ustaniu zatrudnienia.

Odmowa przez pracownika przyjęcia propozycji zawarcia takiej umowy może nieść za sobą negatywne dla pracownika skutki, jednak nie zawsze.

Brak zgody pracownika na zawarcie umowy o zakazie konkurencji może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. Jednakże należy podkreślić, że takie wypowiedzenie będzie uzasadnione jedynie w przypadku, gdy nałożenie zakazu konkurencji będzie zgodne z prawem a mimo to pracownik odmówi.

Oznacza to, że jeżeli propozycja zakazu konkurencji jest niezgodna z przepisami prawa pracy pracownik ma prawo odmówić a pracodawca nie może legalnie rozwiązać umowy o pracę. Przykładowo niezgodna z przepisami prawa pracy będzie umowa nakładająca na pracownika zakaz nadmierny lub niemożliwy do zrealizowania (np. zakazująca wszelkiej działalności), umowa nie przewidująca odszkodowania za przestrzeganie zakazu po ustaniu stosunku pracy lub w inny sposób niekorzystna dla pracownika.

Jeżeli masz wątpliwości co do treści umowy o zakazie konkurencji lub masz inny problem z taką umową – skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci zrozumieć zapisy umowy o zakazie konkurencji i wyjaśnimy, z czym wiąże się dla Ciebie stosowanie tej umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: Zakaz konkurencji a odmowa, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat pruszków, Zakaz konkurencji a odmowa,  adwokat siedlce, adwokat warszawa, adwokat ząbki, prawnik chojnice, prawnik gdańsk, prawnik iława, prawnik warszawa, prawnik pruszków, prawnik siedlce, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, Zakaz konkurencji a odmowa, adwokat iława, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, Zakaz konkurencji a odmowa, adwokat ząbki, prawnik chojnice, Zakaz konkurencji a odmowa, prawnik gdańsk, prawnik iława, prawnik warszawa, prawnik pruszków, prawnik siedlce, Zakaz konkurencji a odmowa

+48 531-00-88-23