WYŻSZA PŁACA MINIMALNA

22 stycznia, 2017

Nowa wyższa płaca minimalna. Od 1 stycznia 2017 r. przewidziano następujące zmiany w związku ze zwiększeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wyższa płaca minimalna – 1

Płaca minimalna wzrośnie o brutto 150 zł, tj. od 1 stycznia 2017 roku nowa wyższa płaca minimalna zostanie zwiększona z kwoty brutto 1.850 zł do kwoty brutto 2.000 zł.

Wyższa płaca minimalna – 2

Zmiana przepisów dotyczących płacy minimalnej obejmuje likwidację zróżnicowania wynagrodzenia gwarantowanego w zależności od stażu pracy. Zgodnie z nowymi przepisami już w pierwszym roku zatrudnienia pracownik ma prawo do co najmniej minimalnej płacy w wysokości 100 procent. W dotychczasowym stanie prawnym zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie mogła być niższa niż 80 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznaczało to, że pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę po raz pierwszy zarabiali o 20% mniej.

Wyższa płaca minimalna – 3

W nowelizacji przewidziano także brak możliwości wliczania dodatku za pracę w porze nocnej do stawki minimalnego wynagrodzenia (w tym również ryczałtu za godziny nocne).

W związku z nowelizacją i wprowadzeniem wyższej płacy minimalnej pracodawcy powinni zawrzeć porozumienia zmieniające z pracownikami, którzy zgodnie z umową o pracę osiągają wynagrodzenie niższe niż 2.000 zł – np. ustalone kwotowo lub jako 80 proc. pełnej jego stawki.

Podwyżka oznacza podniesienie kosztów zatrudnienia również o składki na ZUS finansowane przez pracodawcę.

Ponadto dodatek za pracę w porze nocnej trzeba wypłacać ponad stawkę minimalnego wynagrodzenia.

 

Materiał przygotowała Oliwia Dziamecka, praktykant

 

USTAWA z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1265); ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (DzU poz. 1456)

USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255

 

 

 

 

 

Tagi: przywrócenie pracownika od pracy, adwokat warszawa, adwokat gdańsk, zmiany w kodeksie pracy przywrócenie pracownika do pracy avocat en pologne , przywrócenie pracownika do pracy, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, zmiany w kodeksie pracy adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, zmiany w kodeksie pracy adwokat ząbki, zmiany w kodeksie pracy lawyer employment law, zmiany w kodeksie pracy prawnik chojnice, zmiany w kodeksie pracy prawnik warszawa, prawnik siedlce, prawnik pruszków, prawnik prawo pracy, prawnik iława, prawnik gdańsk, umowa o pracę, Jak założyć fundację – krok po kroku, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, adwokat ząbki, lawyer employment law, prawnik chojnice, zmiany w kodeksie pracy prawnik warszawa, prawnik siedlce, prawnik pruszków, prawnik prawo pracy, prawnik iława, prawnik gdańsk, umowa o pracę, zmiany w kodeksie pracy, darmowa porada alimenty

+48 531-00-88-23