Wezwanie do zapłaty niepłacących właścicieli

2 maja, 2019

Zastanawiasz się, jak przygotować wezwanie do zapłaty niepłacących właścicieli i członków wspólnoty mieszkaniowej?

Kluczowy elementem procesu skutecznej windykacji niepłacącego mieszkańca i członka wspólnoty jest sporządzenie i skierowanie do niego dokumentu wezwanie do zapłaty niepłacących właścicieli.

Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Dotyczy to zarówno właścicieli lokali mieszkalnych jak i właścicieli lokali użytkowych. Na powyższe koszty składają się m.in.:

  • w ramach kosztów zarządu nieruchomością wspólną: koszty administracji i księgowości, konserwacji i napraw, ochrony mienia, sprzątanie części wspólnych, media części wspólnych (prąd tj. światło, winda, itp.), wywóz odpadów, ubezpieczenie nieruchomości;
  • w ramach mediów, centralne ogrzewanie, ciepła woda, zimna woda i opłata za ścieki,
  • zaliczki na fundusz remontowy
  • inne koszty

Koszty oblicza się co do zasady w odniesieniu do metrażu lokalu mieszkalnego/użytkowego) danego właściciela. Stawki ustala wspólnota mieszkaniowa w planie gospodarczym. Ustawowy termin opłacania powyższych kosztów upływa 10. dnia danego miesiąca kalendarzowego.
Wezwanie do zapłaty powinno zawierać odpowiednią informację na temat zadłużenia lokalu. Powinno także być skierowane na faktyczny adres zamieszkania członka wspólnoty. Pamiętaj, że właściciel może wynajmować mieszkanie i nie przebywać w nim na co dzień. W związku z tym korespondencja o zadłużeniu może do niego nie trafiać. To samo dotyczy współwłaścicieli (np. małżeństwo), zadbaj o to, aby wszyscy współwłaściciele otrzymywali informację o zadłużeniu. Okresowo należy weryfikować poprawność adresu do korespondencji dla danego lokalu. Naturalnie dokumenty można także kierować do właścicieli mailowo. Jednak w sytuacji sporu sądowego istotne będzie wykazać, że właściciel otrzymał pisemne (listowne) wezwany do zapłaty przez wspólnotę.

Należy pamiętać, że należności z tytułu utrzymania lokalu oraz zarządu nieruchomości wspólnej ulegają przedawnieniu. Okres przedawnienia to 3 lata. Samo wezwanie do zapłaty niepłacących właścicieli nie przerywa biegu terminu przedawnienia. Oznacza to, że mimo wezwania okres 3 lat biegnie. W naszej ocenie weryfikacja terminowości opłacania kosztów przez mieszkańców powinna następować okresowo. Właściciele mogą mieć problem ze spłatą dużego zadłużenia.

+48 531-00-88-23