Obsługa prawna przedsiębiorców (kliknij)

lip 16 2015

Obsługa prawna przedsiębiorców: Rejestracja spółek, oddziałów, oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego, przedstawicielstw Rejestracja działalności gospodarczej Obsługa prawna przedsiębiorców: Reprezentacja przed KRS, US, ZUS Obsługa…

Obsługa prawna pracodawców (kliknij)

lip 16 2015

Obsługa prawna pracodawców: Doradztwo w przygotowaniu procesu rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia (dyscyplinarnie), za porozumieniem stron – przygotowanie i…

Pomoc prawna dla Pracowników (kliknij)

lip 16 2015

Pomoc prawna dla Pracowników: Negocjowanie warunków rozstania z pracodawcą (tryb rozwiązania umowy, wysokość odprawy, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, zwolnienie z…

Sprawy sądowe pomoc prawna (kliknij)

lip 16 2015

Sprawy sądowe pomoc prawna. Reprezentujemy pracowników i pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, w tym: Sprawy sądowe pomoc prawna: Odwołanie…

Szkolenia z prawa (kliknij)

lip 16 2015

Szkolenia z prawa. Organizujemy szkolenia z prawa dla kadry kierowniczej i pracowników dotyczące codziennych spraw z zakresu prawa pracy. Chętnie przeprowadzimy szkolenia…

+48 531-00-88-23