Umowa zlecenie i umowa o dzieło a składki ZUS

6 sierpnia, 2015

Nasze obowiązki względem ZUSu różnią się w zależności od tego, czy pracę wykonujemy na podstawie umowy zlecenie czy umowy o dzieło.

Umowy zlecenie i umowy o dzieło nie można traktować jako zamienników. Są one przeznaczone do wykonywania zadań innego rodzaju. W umowie zlecenie istotne jest działanie i wykonywanie określonych czynności, natomiast w umowie o dzieło rezultat. Jako przykład umowy zlecenie można podać: przeprowadzenie wykładów, szkolenia, prezentowanie produktów na targach, promowanie towaru w supermarkecie, prowadzenie fanpage’u na portalu społecznościom, dokonywanie przegląd samochodu. W ramach umowy o dzieło natomiast będzie można wykonać projekt wystroju wnętrza, opracowanie logo lub plakatu, stworzenie programu komputerowego lub strony internetowej, sporządzenie opinii, brand book’u, tłumaczenia.

Składki na ubezpieczenia społeczne płacą osoby wykonujące umowę zlecenie, z wyjątkiem uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia (te osoby są zwolnione z opłacania składek mimo wykonywania umowy zlecenie).

Umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu (od wynagrodzenia otrzymanego na jej podstawie nie opłaca się składek na ZUS), z dwoma wyjątkami: kiedy pracę na podstawie umowy o dzieło wykonuje osoba, która umowę cywilną zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy (ze swoim pracodawcą) oraz kiedy umowę o dzieło zawarto z osobą trzecią, ale na jej podstawie wykonuje się pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (na rzecz swojego pracodawcę).

Oskładkowanie na podstawie umowy zlecenia ulegnie zmianie w związku ze zbliżającą się nowelizacją w tym zakresie. O szczegółach zmian, w kolejnym wpisie.

+48 531-00-88-23