Umowa o zakazie konkurencji – rodzaje umów

15 października, 2015

Rozpoczynamy cykl poświęcony umowom o zakazie konkurencji – bardzo popularnym na rynku. Mamy nadzieję, że kolejne wpisy rozjaśnią Państwa wątpliwości dotyczące dozwolonego sposobu i zakresu ograniczenia działalności konkurencyjnej.

Kodeks pracy przewiduje dwa rodzaje umowy o zakazie konkurencji:

1. umowę obowiązującą pracownika w trakcie trwania zatrudnienia, tzn. w trakcie obowiązywania umowy o pracę, od jej zawarcia aż po rozwiązanie, oraz

2. umowę obowiązującą pracownika po ustaniu stosunku pracy, tzn. po rozwiązaniu umowy o pracę

Ad. 1. Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania zatrudnienia wiąże strony nie dłużej niż do czasu rozwiązania stosunku pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy umowa o zakazie konkurencji wygasa. Umowa ta jest umową nieodpłatną tzn. nie przewiduje obowiązkowej wypłaty odszkodowania za przestrzeganie zakazu konkurencji.

Ad. 2. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy może zostać zawarta z pracownikami posiadającymi dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Taka umowa jest umową okresową – należy w niej wskazać okres obowiązywania zakazu konkurencji. Obowiązkowym elementem jest także odszkodowanie należne pracownikowi od pracodawcy za przestrzeganie zakazu konkurencji, którego wysokość nie może być niższa niż ta wynikająca z przepisów.

Każda z powyższych rodzajów umów o zakazie konkurencji dla swej ważności i zgodności z prawem wymaga formy pisemnej, określenia zakresu zakazu konkurencji poprzez określenie jakiego rodzaju działalności konkurencyjnej pracownik nie może wykonywać. Warto także wskazać terytorium na jakim będzie obowiązywał wiążący pracownika zakaz konkurencji.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania napisz do nas – skorzystaj z zakładki Porada prawna w prawnym górnym rogu strony.

+48 531-00-88-23