Umowa niezawarta na piśmie też jest ważna

24 września, 2015

Pracownik rozpoczął wykonywanie pracy, mimo że pracodawca nie zawarł z nim umowy o pracę na piśmie. Czy postępowanie pracodawcy i rozpoczęcie świadczenia pracy przez podwładnego jest prawidłowe?

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów prawa pracy (art. 29 § 2 Kodeksu pracy) umowę o pracę zawiera się na piśmie. Natomiast, jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić mu na piśmie ustalenia, co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Zatem w odpowiedzi na postawione pytanie należy stwierdzić, że postępowanie pracodawcy i pracownika może być prawidłowe pod warunkiem, że w dniu rozpoczęcia pracy (najpóźniej do końca dniówki) pracodawca potwierdzi warunki zatrudnienia na piśmie.

Szczegóły w poniższym linku (artykuł opublikowany w Gazecie Prawnej):

Akademia Prawa Pracy 24-09-15 Umowa niezawarta na pismie

+48 531-00-88-23