Termin na odwołanie od wypowiedzenia – planowany dłuższy termin

11 lipca, 2016

Termin na odwołanie od wypowiedzenia okazuje się w praktyce bardzo krótki.

Pracownicy, a w przypadku skierowania sprawy do pełnomocnika, ci ostatni, mają często bardzo mało czasu na przygotowanie odpowiedniego pozwu zawierającego odwołanie. Niezbędne jest przecież znalezienie odpowiedniej argumentacji oraz dodatkowo zgromadzenie niezbędnych dowodów na poparcie wywodu zaprezentowanego w piśmie procesowym. Brak odpowiedniej ilości czasu pojawia się przez wzgląd na bardzo krótki ustawowy termin na odwołanie od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę. Zdarza się bardzo często, że pracownik, który traci pracę, najpierw potrzebuje kilku dni do namysłu a dopiero później daje się do prawnika, z pytaniem, co w takiej sytuacji zrobić. W rezultacie pozostaje niezwykle mało czasu na przygotowanie, a termin na odwołanie od wypowiedzenia niebłagalnie płynie.

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy (art. 264§1 i §2 Kodeksu pracy) „termin na odwołanie od wypowiedzenia” to 7 dni albo 14 dni. Precyzując, oznacza to, że na wniesienie do właściwego sądu pracy odwołania w przypadku niezgodnego z prawem lub niezasadnego wypowiedzenia umowy o pracę, tj. rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem ustawowego albo wynikającego z umowy o pracę okresu wypowiedzenia pracownik ma 7 dni. Natomiast w przypadku rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika w sposób natychmiastowy, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę lub dyscyplinarne zwolenienie) pracownik ma 14 dni na wniesienie odwołania. Dni wskazane w ustawie są dniami kalendarzowymi, a zatem do obliczania terminu na odwołanie od wypowiedzenia wlicza się także soboty i  niedziele oraz dni wolne od pracy. Ponadto, do obliczania terminu na odwołanie od wypowiedzenia i wniesienie go do sądu pracy nie wlicza się dnia, w którym pracownik otrzymał dokument wypowiedzenia. Tę zasadę stosuje się także w przypadku, gdy pracownik dokumentu nie przyjął lub pracodawca wypowiedział umowę ustnie (tj. wadliwie, gdyż rozwiązanie winno być dokonane na piśmie).

Idąc na przeciw powyższym problemom z wnisieniem odpowiedniego pozwu na czas powstał Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 524). W projekcie proponuje się ujednolicenie zasad i ustalenie, że istnieje jeden termin na odwołanie od wypowiedzenia i rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Termin ten ma wynosić 30 dni. Termin ma być liczony jak do tej pory w dniach kalendarzowych począwszy od dnia następnego po dniu, kiedy doszło do wręczenia decyzji pracodawcy lub zakomunikowania jej pracownikowi. Projekt można śledzić na stronie: Sejmu.

Proponowaną zmianę należy ocenić pozytywnie.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu. W przypadku otrzymania wypowiedzenia lub rozwiązania dyscyplinarnego prosimy o pilne zgłoszenie się pod numerem telefonu 531-00-88-23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, adwokat ząbki, lawyer employment law, prawnik chojnice, prawnik warszawa, prawnik siedlce, prawnik pruszków, prawnik prawo pracy, prawnik iława, prawnik gdańsk, umowa o pracę, Jak założyć fundację – krok po kroku, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, adwokat ząbki, lawyer employment law, prawnik chojnice, prawnik warszawa, prawnik siedlce, prawnik pruszków, prawnik prawo pracy, prawnik iława, prawnik gdańsk, umowa o pracę

+48 531-00-88-23