SPRAWY SĄDOWE POMOC PRAWNA

 

SPRAWY SĄDOWE POMOC PRAWNA. REPREZENTUJEMY PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W SPORACH SĄDOWYCH Z ZAKRESU PRAWA PRACY, W TYM:

 • Sprawy sądowe pomoc prawna: Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę – odwołanie od wypowiedzenia, rozwiązania dyscyplinarnego, porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę – żądanie przywrócenia do pracy albo odszkodowania
 • Sprawy sądowe pomoc prawna: Sprawa o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Sprawa o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za dyskryminację, w tym molestowanie, molestowanie seksualne lub mobbing
 •  Ustalenie istnienia stosunku pracy w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, współpracy
 • Sprawy sądowe pomoc prawna: Sprostowanie świadectwa pracy
 • Sprawy sądowe pomoc prawna: Sprawa o odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji

Sprawy sądowe pomoc prawna:

Zapewniamy także pomoc w przygotowaniu pism procesowych i reprezentacja w sądzie w następujących sprawach. Sprawy sądowe pomoc prawna:

 • Rozwód
 • Separacja
 • Sprawy o alimenty – ustalenie, podwyższenie alimentów
 • Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • Sprawy spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, sprawa o zachowek, zrzeczenie się dziedziczenia
 • Udział i reprezentacja w czynnościach zatrzymania (przesłuchanie przez Policję, przesłuchanie przez prokuratora i postawienie zarzutów)
 • Zażalenie na zatrzymanie, zażalenie na tymczasowe aresztowanie
 • Odszkodowanie i zadośćuczynienie w przypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania

Dodatkowo:

 • Zapewniamy stałą i doraźną obsługę przedsiębiorców działających jako spółka, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, samozatrudniony (jednoosobowa działalność gospodarcza).
 • Radzimy i służymy pomocą w sprawach o rozwiązanie umowy o pracę, zakaz konkurencji, wynagrodzenie za nadgodziny, mobbing, molestowanie, dyskryminacja, odwołanie od decyzji ZUS, kontrola PIP.
 • Reprezentujemy przed sądami i organami administracji; przygotujemy następujące pisma: pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, apelacja, skarga do WSA, skarga kasacyjna, subsydiarny akt oskarżenia.
 • Możesz na nas liczyć m.in. w następujących sprawach: brak płatności faktury, wezwanie do zapłaty, reklamacja, pożyczka, wynajem, sprzedaż / sporządzamy wnioski o interpretacje podatkowe, doradzamy przy optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa.
 • Młodzi przedsiębiorcy – doradzamy i pomagamy stawiać pierwsze kroki w biznesie.
 • Wspieramy w sprawach o rozwód, uzyskanie alimentów i w sprawach o spadek, uregulowanie kontaktów z dzieckiem.
 • Pełnimy rolę obrońcy tam gdzie: zatrzymanie, przesłuchanie, aresztowanie, wykroczenie, przestępstwo, przestępstwo skarbowe.
 • Radzimy obcokrajowcom jak uzyskać w Polsce zezwolenie na pobyt, zezwolenie na pracę, pomagamy załatwić sprawy w urzędach; tłumaczymy jak działa prawo w Polce – jakie masz prawa i obowiązki.
 • Prowadzimy szkolenia dla pracodawców, pracowników i przedsiębiorców.
 • Prowadzimy działalność pro bono w ramach Centrum Pro Bono.

 

prawy sądowe pomoc prawna

prawo pracy warszawa, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat warszawa, adwokat siedlce, adwokat ząbki, adwokat pruszków, adwokat mińsk mazowiecki, obsługa prawna przedsiębiorców, sprawy sądowe pomoc prawna, mobbing, darmowaporada, dobryadwokatwarszawa, Sprawy sądowe pomoc prawna

+48 531-00-88-23