Mobbing to duży problem w zakładzie pracy

19 października, 2018

Mobbing cz.2

W poprzednim wpisie (Mobbing cz.1) pisaliśmy o definicji mobbingu. Zwracaliśmy uwagę na to, że definicja ta jest bardzo złożona. W konsekwencji mobbing, nie każde zachowanie lub sytuacja, która wydaje się być zjawiskiem mobbingu, nim rzeczywiście jest. Zrozumienie powyższego jest o tyle istotne, że co raz częściej pojawiają się nieuzasadnione zarzutu stosowania mobbingu zarówno wobec przełożonych jak i współpracowników. Często ma to miejsce także w sytuacjach w których mobbing w rzeczywistości nie występuje. Zagadnienie to jest o tyle ważne, że kierowanie nieuzasadnionych zarzutów pod adresem współpracowników lub przełożonych jest obecnie dużym problemem.

Przełożony pod ostrzałem mobbingu

Brak wiedzy pracowników odnośnie zjawiska mobbingu, niezrozumienie jego istoty, może mieć negatywne skutki dla niezasadnie oskarżonego przełożonego. Przełożeni często nie wiedzą jak w takiej sytuacji reagować, w jaki sposób odnosić się do pracownika, który złożył na niego skargę, jak wykonywać swoje dotychczasowe obowiązki. Przełożeni mają także trudności w przygotowaniu się do spotkania z pracodawcą i złożenia wyjaśnień w sprawie oskarżenia. Problematyczne jest dla nich także branie udziału w posiedzeniu komisji antymobbing owej. Przełożony oskarżony o stosowanie mobbingu jest wystawiony na duży stres związany z obawą utraty pracy. Może to powodować trudności w wykonywaniu pracy, realizacji terminowych projektów, co ma również negatywne skutki dla pracodawcy. Niezbędna jest przeszkolenie, edukowanie przełożonych na temat mobbignu. W przypadku gdy przeciwko przełożonemu wpłynie do pracodawcy skarga należy odpowiednio przygotować się do ustosunkowania się do niej; przydatna jest w tym zakresie pomoc adwokata.

Pracownik pracownikowi wilkiem

Z drugiej strony, brak znajomości swoich praw i nieumiejętność stawiania granic przez zatrudnionego, może również mieć bardzo poważne i niebezpieczne konsekwencje dla pracownika będącego ofiarą mobbingu. Pracownik może stać się ofiarą mobbingu czy nieuzasadnionego oskarżenia także w wyniku obojętności pracodawcy na zjawisko mobbingu. Obojętność ta zazwyczaj polega na niezrealizowaniu obowiązku przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy. W sytuacji, gdy jako czujemy, że możemy być ofiarami mobbingu należy podjąć niezwłoczne działania. Warto w tym zakresie skonsultować się z adwokatem.

+48 531-00-88-23