Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę jest problematyczne zarówno gdy jesteś pracownikiem jak i pracodawcą. Uzyskaj niezbędną pomoc adwokata w sprawach związanych z rozwiązaniem umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę – pracownik

Pracodawca może rozwiązać Twoją umowę o pracę za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia. Istotne jest na podstawie jakiej umowy o pracę zostałeś zatrudniony. W zależności od typu umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę będzie obwarowane innymi zasadami i wymogami prawnymi. Umowa o pracę na czas określony może rozwiązać się sama, po upływie okresu, na który została zawarta. Przykładowo umowa zawarta na czas określony jednego roku, rozwiąże się automatycznie, bez konieczności dokonywania konkretnych czynności po upływie okresu tego jednego roku. Umowa na czas nieokreślony nie rozwiązuje się sama. Pracodawca jest zobowiązany do uzasadnienia decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę. Uzasadnienie to musi odpowiadać prawnym wymogom. Jeżeli rozwiązanie umowy jest dla ciebie jako pracownika niezrozumiałe, pracodawca nie wskazał przyczyny albo przyczyna przez pracodawcę wskazana jest nieprawdziwa albo niejasna jako pracownik możesz odwołać się do Sądu pracy. W tym celu umów się na spotkanie z adwokat Magdą Słomską.

Rozwiązanie umowy o pracę – pracodawca

Jako pracodawca nie zawsze jesteś zadowolony z pracy pracownika. Może być tak, że nie ma ku temu żadnego konkretnego powodu – po prostu nie najlepiej się z pracownikiem dogadujesz. może być też tak, że jako pracodawca posiadasz informacje o nieodpowiednim zachowaniu pracownika – oszustwie, kradzieży, czynach nieuczciwej konkurencji. W obu sytuacjach możesz skonsultować się z adwokatem i razem z nim przeanalizować możliwość rozstania się z pracownikiem teraz lub w przyszłości przy maksymalnym zminimalizowaniu ryzyka sporu sądowego. Jak przeprowadzić rozmowę z pracownikiem? Jakie dokumenty przygotować? Jakie ryzyka należy przewidzieć? Kiedy warto zawrzeć z pracownikiem ugodę? Ile będzie kosztowało mnie zwolnienie pracownika? Czy mogę zwolnić kobietę na urlopie wychowawczym? Na te wszystkie pytania odpowie adwokat Magda Słomska. Skontaktuj się z nami.

+48 531-00-88-23