Przywrócenie pracownika do pracy a wynagrodzenie

30 września, 2016

Przez przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach nalezy rozumieć, że pracodawca jest zobowiązany zatrudnić pracownika na takim samym stanowisku, na jakim był on zatrudniony poprzednio, dać mu możliwość wykonywania takiej samej pracy i za wynagrodzeniem zgodnym z przyjętym u pracodawcy regulaminem wynagrodzeń i premiowania lub taryfikatorem wynagrodzeń.

Przywrócenie pracownika do pracy z zachowaniem powyższych zasad zostało potwierdzone w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 24.10.1997 r., I PKN 326/97 oraz pośrednio w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26.1.1999 r., I PKN 557/98.

Problematyczna może być sytuacja, w której przywrócenie pracownika do pracy ma miejsce gdy pracownik został przywrócony na stanowisko już zlikwidowane. Takie sytuacje mają miejsce przez wzgląd na fakt, że procesy pracownicze niekiedy trwają latami, a w tym czasie sytuacja na ryku zmienia się na tyle, że pracodawca dokonuje stosownych zmian organizacyjnych czy restrukturyzacyjnych.

W takich wypadkach ważne jest porównanie sytuacji przywracanego pracownika z pracownikami na podobnych stanowiskach. Jest to istotne o tyle, że zgodnie z kodeksem pracy pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Przywrócenie pracownika do pracy wymaga od pracodawcy potraktowania go w sposób jednakowy i równy z innymi pracującymi pracownikami.

Należy ocenić jak się ma zakres obowiązków i rodzaj pracy pracownika przywróconego do zarobków pracowników wykonujących pracę porównywalną i porównywalnej jakości. Jeżeli ich wynagrodzenia się różnią, w celu uniknięcia zarzutu dyskryminacji w zatrudnieniu należy wyrównać wynagrodzenie przywróconego.

Jeżeli nowe stanowisko pracy ma mniejszy zakres od zajmowanego przed zwolnieniem, należałoby porozumieć się z pracownikiem lub jednostronnie zmienić mu warunki pracy i płacy. Jednak przy jednostronnej zmianie na podstawie wypowiedzenia zmieniającego nowe warunki mogą wejść w życie dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. W okresie wyczekiwania na nowe warunki można pracownika zwolnić z obowiązku świadczenia pracy, jednak z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Jesteś pracownikiem lub pracodawcą w podobnej sytuacji? Nie wiesz, jak poradzić sobie z przywracanym pracownikiem? Skontaktuj się z nami.

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: przywrócenie pracownika od pracy, adwokat warszawa, adwokat gdańsk, przywrócenie pracownika do pracy avocat en pologne , przywrócenie pracownika do pracy, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, adwokat ząbki, lawyer employment law, prawnik chojnice, prawnik warszawa, prawnik siedlce, prawnik pruszków, prawnik prawo pracy, prawnik iława, prawnik gdańsk, umowa o pracę, Jak założyć fundację – krok po kroku, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, adwokat ząbki, lawyer employment law, prawnik chojnice, prawnik warszawa, prawnik siedlce, prawnik pruszków, prawnik prawo pracy, prawnik iława, prawnik gdańsk, umowa o pracę

+48 531-00-88-23