Przerwa w zatrudnieniu – jakie konsekwencje dla pracownika

15 lipca, 2015

To czy przerwa w zatrudnieniu niesie ze sobą konsekwencje dla pracownika zależy od jej długości.

Jeżeli przerwa jest krótsza niż 30 dni konsekwencji praktycznie nie ma. Zatrudnienie w trakcie miesiąca będzie skutkowało wypłatą wynagrodzenia za pracę odpowiednio do przepracowanego okresu. Może mieć to wpływ na prawo do otrzymania premii lub bonusa, jeżeli u danego pracodawcy przyznanie takiego świadczenia uzależnione jest od frekwencji lub ilości przepracowanych godzin.

Natomiast przerwa w zatrudnieniu dłuższa niż 30 dni kalendarzowych ma wpływ na uprawnienia pracownicze.

Przede wszystkim Pracownik podejmując kolejne zatrudnienie nabywa prawo do urlopu proporcjonalnie do okresu zatrudniania u nowego pracodawcy. Jeżeli rozpoczynamy pracę po ponad miesięcznej przerwie, tracimy urlop za ten nieprzepracowany miesiąc, np. jeżeli w danym roku pracujemy od stycznia do marca, a następnie od czerwca do grudnia za ten rok kalendarzowy przysługuje nam urlop w wymiarze 9/12 z 26, a więc 20 dni urlopu – 9 dni u pierwszego pracodawcy a 12 dni u drugiego.

Co więcej, ponad 30-dniowa przerwa w zatrudnieniu powoduje utratę możliwości skorzystania z ubezpieczenia chorobowego (jedno z ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia społecznego) przez 30 dni. Oznacza to, że po rozpoczęciu nowego zatrudnienia po ponad 30dniowej przerwie, nalży przepracować 30 dni, aby otrzymać prawo do korzystania z wynagrodzenia za czas choroby (wypłacanego przez pracodawcę) i zasiłku chorobowego (wypłacanego przez ZUS) w trakcie choroby.

+48 531-00-88-23