POMOC PRAWNA DLA PRACOWNIKÓW

 • Pomoc prawna dla Pracowników. W ramach pomocy zapewniamy:
 • Negocjowanie warunków rozstania z pracodawcą (tryb rozwiązania umowy, wysokość odprawy, wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy)
 • Weryfikację oferty pracy, listu intencyjnego otrzymanego od przyszłego pracodawcy
 • Opiniowanie i przygotowanie umowy o pracę, współpracę, świadczenie usług, zlecenie, o dzieło, umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności
 • Pomoc prawna dla Pracowników: Doradztwo w przypadku podejmowania pracy u nowego pracodawcy w sytuacji związania umową o zakazie konkurencji lub poufności
 • Pomoc prawna dla Pracowników: Wsparcie pracowników będących przed lub powracających ze zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego (zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, obniżenie wymiaru czasu pracy, ochrona przed zwolnieniem)
 • Pomoc prawna dla Pracowników: Doradztwo w sprawach dotyczących wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, a także wypłaty premii, bonusa, nagrody
 • Pomoc prawna dla Pracowników: Doradztwo w sprawach dotyczących dyskryminacji, w tym molestowania i molestowania seksualnego oraz mobbingu
 • Reprezentacja przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, przygotowanie odwołania od decyzji ZUSu
 • Wsparcie w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, reprezentacja pracodawcy w procedurze pokontrolnej (przygotowanie odwołania, weryfikacja wypełnienia nałożonych obowiązków)
 • Uzyskiwanie zezwolenia na pracę i karty pobytu
 • Uzyskiwanie Niebieskiej Karty
 • Pomoc prawna dla Pracowników: Pomoc przy legalizacji pobytu – zezwolenie na pobyt czasowy i stały

Dodatkowo:

 • Zapewniamy stałą i doraźną obsługę przedsiębiorców działających jako spółka, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, samozatrudniony (jednoosobowa działalność gospodarcza).
 • Radzimy i służymy pomocą w sprawach o rozwiązanie umowy o pracę, zakaz konkurencji, wynagrodzenie za nadgodziny, mobbing, molestowanie, dyskryminacja, odwołanie od decyzji ZUS, kontrola PIP.
 • Reprezentujemy przed sądami i organami administracji; przygotujemy następujące pisma: pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, apelacja, skarga do WSA, skarga kasacyjna, subsydiarny akt oskarżenia.
 • Możesz na nas liczyć m.in. w następujących sprawach: brak płatności faktury, wezwanie do zapłaty, reklamacja, pożyczka, wynajem, sprzedaż / sporządzamy wnioski o interpretacje podatkowe, doradzamy przy optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa.
 • Młodzi przedsiębiorcy – doradzamy i pomagamy stawiać pierwsze kroki w biznesie.
 • Wspieramy w sprawach o rozwód, uzyskanie alimentów i w sprawach o spadek, uregulowanie kontaktów z dzieckiem.
 • Pełnimy rolę obrońcy tam gdzie: zatrzymanie, przesłuchanie, aresztowanie, wykroczenie, przestępstwo, przestępstwo skarbowe.
 • Radzimy obcokrajowcom jak uzyskać w Polsce zezwolenie na pobyt, zezwolenie na pracę, pomagamy załatwić sprawy w urzędach; tłumaczymy jak działa prawo w Polce – jakie masz prawa i obowiązki.
 • Prowadzimy szkolenia dla pracodawców, pracowników i przedsiębiorców.
 • Prowadzimy działalność pro bono w ramach Centrum Pro Bono.

pomoc prawna dla pracowników

Pomoc prawna dla Pracowników, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat warszawa, adwokat siedlce, adwokat ząbki, adwokat pruszków, adwokat mińsk mazowiecki, obsługa prawna przedsiębiorców, sprawy sądowe pomoc prawna, mobbing, darmowaporada, dobryadwokatwarszawa, Pomoc prawna dla Pracowników

+48 531-00-88-23