Odszkodowanie za zakaz konkurencji. Brak lub zbyt niskie odszkodowanie w umowie o zakazie konkurencji

24 marca, 2016

W umowie o zakazie konkurencji nie wskazano jakie jest odszkodowanie za zakaz konkurencji. Umowa miała obowiązywać w okresie po ustaniu stosunku pracy. Czy umowa musi zawierać odszkodowanie? Czy umowa o zakazie konkurencji jest nieważna? Jakie odszkodowanie należy wypłacić pracownikowi?

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest umową wzajemną i odpłatną. W zamian za przestrzeganie przez pracownika ustalonego w umowie zakazu konkurencji pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy odszkodowanie to jest należne w wysokości nie niższej od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Brak postanowienia, że pracodawca wypłaca odszkodowanie nie powoduje nieważności umowy. Postanowienia umowy sprzeczne z art. 101(2) § 3 KP zostają zastąpione przez tę normę. Ustalony zakaz konkurencji w dalszym ciągu obowiązuje, a pracownik ma roszczenie o wypłatę odszkodowania w wysokości ustawowej.

A co dzieje się w sytuacji, gdy umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy przewiduje odszkodowanie za zakaz konkurencji w wyższej niż ustawowa wysokość?

Jeżeli w umowie przewidziano odszkodowanie za zakaz konkurencji niższe niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji, pracownikowi należy się odszkodowanie za zakaz konkurencji w wysokości ustawowej. Nieprawidłowa regulacja nie powoduje nieważności umowy, a jedynie rodzi po stronie pracodawcy obowiązek, aby wypłacił odszkodowanie za zakaz konkurencji w prawidłowej wysokości. Umowa zatem nie jest nieważna, czyli w dalszym ciągu niezależnie od jej treści w zakresie odszkodowania wiąże strony umowy konkurencyjnej.

Powyższe stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 lipca 2015 r. (I PK 252/14).

Czytaj także: http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/niewaznosc-umowy-o-zakazie-konkurencji-trzeba-prawidlowo-uzasadnic/print/

 

Tagi: odszkodowanie za zakaz konkurencji, 25% odszkodowanie, adwokat chojnice, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat gdańsk, adwokat warszawa, brak odszkodowania, konkurencja, lawyer employment law, lawyer labour law, non-compete, non-competition, odszkodowanie za zakaz konkurencji, prawnik prawo pracy, umowa o zakazie konkurencji, zakaz konkurencji, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat ząbki, adwokat ząbki, prawnik chojnice, prawnik gdańsk, prawnik iława, prawnik warszawa, prawnik pruszków, prawnik siedlce

+48 531-00-88-23