Odpowiedzialność zarządu fundacji

7 czerwca, 2016

Odpowiedzialność zarządu fundacji. Jaka jest odpowiedzialność zarządu fundacji? Zakładając fundację, należy poznać obowiązki, w tym związane z ewentualną odpowiedzialnością finansową, członków zarządu fundacji.

Członkowie zarządu fundacji mają prawo i obowiązek: (i) bieżącego prowadzenia spraw fundacji, (ii) zawierania i realizowania umów zawartych przez fundację, (iii) rozporządzania majątkiem fundacji w odpowiedni sposób, mając na uwadze dobro fundacji, (iv) zatrudniania pracowników i współpracowników. O ile statut fundacji, określający m.in. cele fundacji (więcej informacji tutaj), na to zezwala również fundator fundacji (więcej informacji tutaj) może sprawować funkcję w zarządzie. Jak kształtuje się odpowiedzialność zarządu fundacji?

Odpowiedzialność zarządu fundacji kształtuje się w następujących sposób:

  • Za zobowiązania z umów lub dotacji odpowiada fundacja. Członek zarządu za te zobowiązania nie odpowiada swoim osobistym majątkiem.
  • Za zobowiązania podatkowe i zobowiązania z ubezpieczenia społecznego (wszystkie opłaty związane z zatrudnianiem personelu) odpowiada w pierwszej kolejności fundacja, a w przypadku jej niewypłacalności członek zarządu swoim majątkiem osobistym. Z powyższej odpowiedzialności można się uwolnić wykazując, że w ustawowym terminie (30 dni) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Stąd należy prowadzenie spraw księgowych i kadrowo-płacowych przekazać kompetentnej osobie, która będzie na bieżąco i prawidłowo rozliczać fundację oraz w razie kłopotów finansowych zasygnalizuje moment powstania niewypłacalności.

Oprócz powyższych przypadków odpowiedzialność zarządu fundacji może wystąpić w przypadku wyrządzenia szkody fundacji (odpowiedzialność cywilna odszkodowawcza lub karna) lub nieprawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wierzyciele niewypłacalnej fundacji mogą żądać odszkodowania od członka zarządu jeżeli wykażą szkodę jakiej doznali w wyniku opóźnienia w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Planujesz założyć fundację? Zgłoś się do nas – pomożemy Ci.

 

 

 

 

 

 

adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, odpowiedzialność zarządu fundacjiadwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, odpowiedzialność zarządu fundacji, adwokat warszawa, adwokat ząbki, jak założyć fundację krok po kroku, jak założyć fundacje w Polsce, prawnik chojnice, prawnik gdańsk, odpowiedzialność zarządu fundacji, prawnik iława, prawnik prawo pracy, prawnik pruszków, prawnik warszawa, prawnik siedlce, lawyer employment law

+48 531-00-88-23