OBSLUGA PRAWNA PRZEDSIEBIORCOW

 • obsluga prawna przedsiebiorcow: Rejestracja spółek, oddziałów, oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego, przedstawicielstw

 • obsluga prawna przedsiebiorcow
 • Rejestracja działalności gospodarczej
 • Obsługa prawna przedsiębiorców: Reprezentacja przed KRS, US, ZUS
 • Obsługa prawna przedsiębiorców: Zakładanie stowarzyszeń i fundacji
 • Przygotowanie umowy spółki cywilnej
 • Tworzenie, łączenie, podziały, przekształcenia spółek handlowych
 • Przeprowadzenie procesu likwidacji spółki, likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego
 • Bieżąca obsługa spółek
 • Opracowywanie zmian do umowy/statutu spółki
 • Przygotowanie uchwał organów spółek
 • Przygotowanie protokołów z posiedzeń organów spółek
 • Powoływanie i odwoływanie członków zarządu i rady nadzorczej spółek
 • Podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego
 • Obsługa transakcji zbycia akcji/ udziałów spółek
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy i spółki
 • Upadłość konsumencka
 • Obsługa prawna przedsiębiorców: umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa pożyczki, umowa sprzedaży nieruchomości, umowa poręczenia, umowa darowizny, umowa o roboty budowlane, umowa o spot reklamowy, umowa o świadczenie usług, umowa współpracy, umowa agencyjna, umowa sponsoringu, umowa deweloperska, umowa o przeniesienie praw autorskich,  umowa leasingu, umowa o świadczenie usług IT, umowa o zachowaniu poufności (NDA), umowa ramowa, umowa o świadczenie usług rekrutacyjnych
 • regulamin promocji, loterii
 • Obsługa prawna przedsiębiorców: dokumentacja platformy B2B (regulamin serwisu internetowego, regulamin użytkowania systemu wewnętrznego dla sieci handlowej, partnerów oraz klientów, polityka prywatności, dokumentacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, procedura i standardy ochrony danych osobowych)
 • polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
 • Obsługa prawna przedsiębiorców: wsparcie i zastępowanie w negocjacjach umów
 • doradztwo przy rozwiązywaniu umów, doradztwo przy zakończeniu współpracy
 • przygotowanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji
 • doradztwo przy zabezpieczeniu spłaty udzielonej pożyczki
 • Obsługa prawna przedsiębiorców: wybór najbardziej dogodnej i odpowiedniej formy prawnej dla start-up’u
 • pełna rejestracja spółek i działalności gospodarczej
 • przygotowanie i weryfikacja wzorów umów
 • Obsługa prawna przedsiębiorców: analiza i opiniowanie umów inwestycyjnych z inwestorami
 • bieżąca obsługa prawa przedsiębiorstwa start-up’owego
 • reprezentacja w negocjacjach i mediacjach
 • Obsługa prawna przedsiębiorców

Dodatkowo:

 • Zapewniamy stałą i doraźną obsługę przedsiębiorców działających jako spółka, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, samozatrudniony (jednoosobowa działalność gospodarcza).
 • Radzimy i służymy pomocą w sprawach o rozwiązanie umowy o pracę, zakaz konkurencji, wynagrodzenie za nadgodziny, mobbing, molestowanie, dyskryminacja, odwołanie od decyzji ZUS, kontrola PIP.
 • Reprezentujemy Cię przed sądami i organami administracji; przygotujemy następujące pisma: pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, apelacja, skarga do WSA, skarga kasacyjna, subsydiarny akt oskarżenia.
 • Możesz na nas liczyć m.in. w następujących sprawach: brak płatności faktury, wezwanie do zapłaty, reklamacja, pożyczka, wynajem, sprzedaż / sporządzamy wnioski o interpretacje podatkowe, doradzamy przy optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa.
 • Młodzi przedsiębiorcy – doradzamy i pomagamy stawiać pierwsze kroki w biznesie.
 • Wspieramy w sprawach o rozwód, uzyskanie alimentów i w sprawach o spadek, uregulowanie kontaktów z dzieckiem.
 • Pełnimy rolę obrońcy tam gdzie: zatrzymanie, przesłuchanie, aresztowanie, wykroczenie, przestępstwo, przestępstwo skarbowe.
 • Radzimy obcokrajowcom jak uzyskać w Polsce zezwolenie na pobyt, zezwolenie na pracę, pomagamy załatwić sprawy w urzędach; tłumaczymy jak działa prawo w Polce – jakie masz prawa i obowiązki.
 • Prowadzimy szkolenia dla pracodawców, pracowników i przedsiębiorców.
 • Prowadzimy działalność pro bono w ramach Centrum Pro Bono.
 • obsluga prawna przedsiebiorcow

Obsługa prawna przedsiębiorców, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat warszawa, adwokat siedlce, adwokat ząbki, adwokat pruszków, adwokat mińsk mazowiecki, obsługa prawna przedsiębiorców, sprawy sądowe pomoc prawna, mobbing, darmowaporada, dobryadwokatwarszawa, Obsługa prawna przedsiębiorców

Tagi: przywrócenie pracownika od pracy, status opp, adwokat warszawa, adwokat gdańsk, przywrócenie pracownika do pracy avocat en pologne , przywrócenie pracownika do pracy, status opp, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, adwokat ząbki, lawyer employment law, prawnik chojnice, prawnik warszawa, prawnik siedlce, prawnik pruszków, prawnik prawo pracy, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę, prawnik iława, prawnik gdańsk, umowa o pracę, Jak założyć fundację – krok po kroku, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, adwokat ząbki, lawyer employment law, prawnik chojnice, prawnik warszawa, prawnik siedlce, prawnik pruszków, prawnik prawo pracy, prawnik iława, prawnik gdańsk, umowa o pracę, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę

+48 531-00-88-23