obsługa prawna pracodawców

 • Obsługa prawna pracodawców: Doradztwo w przygotowaniu procesu rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia (dyscyplinarnie), za porozumieniem stron – przygotowanie i weryfikacja dokumentacji, reprezentacja pracodawcy w spotkaniach z pracownikiem (wręczanie wypowiedzenia, negocjowanie warunków rozstania)
 • Obsługa prawna pracodawców: Doradztwo w sytuacji nieobecności pracownika z powodu choroby, urlopu związanego z macierzyństwem i opieką nad dzieckiem

 •  Restrukturyzacja zatrudnienia – zwolnienia grupowe
 • Obsługa prawna pracodawców: Reprezentowanie pracodawcy w kontaktach ze związkiem zawodowym
 • Analiza, opiniowanie, przygotowanie układu zbiorowego pracy, porozumienia ze związkami zawodowymi lub radą pracowników
 • Przygotowanie regulaminu wyborów i działania rady pracowników
 • Przygotowanie umów o pracę, współpracę, świadczenie usług, zlecenie, o dzieło, o powierzenie mienia z pracownikami szczebla podstawowego i kadry menadżerskiej
 • Przygotowanie umowy o zakazie konkurencji, o zachowaniu poufności
 • Analiza możliwości angażu na podstawie umów cywilnoprawnych; przygotowanie i weryfikacja umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług
 • Przygotowanie i opiniowanie regulaminu pracy, wynagradzania, premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, polityki wyjazdów służbowych, polityki równego traktowania (anty-mobbingowej)
 • Analiza i projektowanie form motywowania i wynagradzania pracowników (przygotowanie i opiniowanie regulaminów wynagradzania i premiowania)
 • Optymalizacja czasu pracy pracowników – zarządzanie czasem pracy, pracą w godzinach nadliczbowych, dopasowanie systemu czasu pracy
 • Audyt prawny (ang. due diligence) spraw związanych z zatrudnieniem
 • Przygotowanie i przeprowadzenie przejścia zakładu pracy; harmonizacja warunków zatrudnienia po przejściu zakładu pracy
 • Ochrona danych osobowych, powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Obsługa prawna pracodawców: Reprezentacja przed ZUS, przygotowanie odwołania od decyzji ZUSu

obsługa prawna pracodawców

Tagi: przywrócenie pracownika od pracy, status opp, adwokat warszawa, adwokat gdańsk, przywrócenie pracownika do pracy avocat en pologne , przywrócenie pracownika do pracy, status opp, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, adwokat ząbki, lawyer employment law, prawnik chojnice, prawnik warszawa, prawnik siedlce, prawnik pruszków, prawnik prawo pracy, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę, prawnik iława, prawnik gdańsk, umowa o pracę, Jak założyć fundację – krok po kroku, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, adwokat ząbki, lawyer employment law, prawnik chojnice, prawnik warszawa, prawnik siedlce, prawnik pruszków, prawnik prawo pracy, prawnik iława, prawnik gdańsk, umowa o pracę, odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę

+48 531-00-88-23