Obniżony wymiar czasu pracy – czy każdy może z niego skorzystać?

30 września, 2015

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Może być on wykorzystany do chwili, kiedy dziecko skończy 5 lat. Rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może zdecydować się powrócić do pracy na część etatu i w dalszym ciągu sprawować opiekę nad dzieckiem.

Prawo daje możliwość złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy. Obniżony wymiar czasu nie może być niższy niż ½ pełnego etatu. Wniosek pracownika jest co do zasady dla pracodawcy wiążący (pracodawca musi go uwzględnić). Proszę pamiętać, że wymiar czasu pracy (część etatu) wskazuje pracownik, natomiast to pracodawca ma prawo decydować o rozkładzie czasu pracy, tzn. ile godzin i w jaki dni pracownik będzie wykonywał pracę, naturalnie przy uwzględnieniu konieczności opieki nad dzieckiem.
Pojawia się zatem pytanie, czy pracownik pracujący na niepełnym etacie również może skorzystać z obniżenia wymiaru czasu pracy. Odpowiedź będzie zależna od wysokości niepełnego etatu.

Przykład nr 1. Pracownica pracuje na ¾ etatu. Złożyła wniosek o obniżenie wymiary czasu pracy do ½ etatu. Wniosek Pracownicy jest wiążący. Pracownik pracujący w wymiarze ponad ½ może wnosić o obniżenie wymiaru czasu pracy do ½ etatu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

Przykład nr 2. Pracownica wykonuje pracę w wymiarze ¾ etatu. Złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do ¼ etatu. Wniosek Pracownicy jest wiążący, jednakże w zakresie obniżenia do 1/2. Dalsze obniżenie jest zależne od woli pracodawcy. Pracodawca może przychylić się do obniżenia wymiaru do ¼, jednak nie ma takiego obowiązku. Pracownica powinna liczyć się z możliwością częściowej odmowy.

Przykład nr 3. Pracownica wykonuje pracę w wymiarze ½ etatu. Złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do ¼ etatu. Wniosek Pracownicy jest niewiążący, ponieważ zgodnie z przepisami prawa pracodawca ma obowiązek obniżyć na wniosek pracownika etat do ½ pełnego etatu. W powyższym przykładzie Pracownica może liczyć na to, że pracodawca przychyli się do jej wniosku.

Masz pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami.

+48 531-00-88-23