Kolejna nowelizacja przepisów prawa pracy – uprawnienia rodzicielskie

17 września, 2015

Z początkiem roku 2016 czeka nas kolejna nowelizacja przepisów prawa pracy. Zmiana dotyczy uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Z kodeksu pracy zniknie dodatkowy urlop macierzyński i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, które do tej pory można było wykorzystać zaraz po urlopie macierzyńskim (pierwszy urlop związany z przyjściem dziecka na świat).

Rodzice nie będą jednak poszkodowani, gdyż jednocześnie zostanie wydłużony urlop rodzicielski – do 32 tygodni (przy jednym dziecku).

A zatem po urodzeniu dziecka kobieta będzie korzystała z urlopu macierzyńskiego (20 tygodni przy jednym dziecku). Po 14 tygodniach będzie mogła z dalszego korzystania z tego urlopu zrezygnować, jeżeli w opiece nad dzieckiem zastąpi ją ojciec dziecka.

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego będzie możliwe skorzystanie z urlopu rodzicielskiego. Urlop rodzicielski przysługuje do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Jest on udzielany jednorazowo lub maksymalnie 4 częściach. Wniosek należy złozyć w terminie 21 dni przed jego rozpoczęciem – termin ten został wydłużony.

Pracownicy mogą łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy nie wyższym niż 1/2 etatu. Nowe przepisy ustalają łączny okres, w którym możliwe będzie łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wynosić on będzie 64 tygodnie (przy jednym dziecku).

W dalszym ciągu ojcowie bedą uprawnieni do skorzystania z urlopu ojcowskiego wymiarze 2 tygodni. Nowelizacja wydłuża jednak czas, w którym ojcowie będą mogli to uprawnienie zrealizować – do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy. Urlop będzie można wykorzystać jedorazowo lub w 2 częściach.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane w powyższym skontaktuj się z nami.

+48 531-00-88-23