II PK 116/13. Kierownik może stracić pracę

11 października, 2015

II PK 116/13. Pracownica zatrudniona na stanowisku kierownika oddziału była przełożoną współpracowników i posiadała prawo udzielania rabatów i negocjowania cen z klientami. Pracodawca wypowiedział jej umowę za wypowiedzeniem, a jako przyczynę wskazał niezrealizowanie planów sprzedażowych w kierowanym oddziale. Czy brak wyników, niezależnie od przyczyny, uzasadnia wypowiedzenie?
Tak. Pracownik na stanowisku kierowniczym i samodzielnym odpowiedzialny za realizację wyników sprzedaży może utracić pracę, jeżeli nie zrealizuje wskazanych przez pracodawcę wyników. Nieważna jest przy tym przyczyna nieosiągnięcia zakładanych wyników. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 20 stycznia 2014 r. (sygn. akt II PK 116/13). Wcześniej sąd pierwszej instancji ustalił, że wyniki oddziału, którym kierowała powódka, balansowały na granicy straty, a jej działania nie przyniosły w ogólnym rozrachunku pozytywnego efektu. Sąd oddalił jej powództwo, stwierdzając, że o zasadności wypowiedzenia decydują obiektywnie stwierdzone fakty nieprawidłowego wykonywania obowiązków, niezależnie od tego, czy pracownikowi można przypisać zawinione naruszenie obowiązków pracowniczych czy też nie. Sprawa ostatecznie trafiła do SN, który potwierdził stanowisko sądu pierwszej instancji oraz dotychczasową linię orzeczniczą. SN uznał, że zainteresowana zajmowała stanowisko kierownicze i samodzielne. Do takich pracowników należy stosować ostrzejsze kryteria oceny przyczyn uzasadniających rozstanie (por. uchwała SN, sygn. akt III PZP 10/85). Stopień realizacji planów sprzedażowych stanowił jedyny sposób oceny wykonywania obowiązków pracowniczych powódki, stąd zatrudniający miał prawo oczekiwać, że wyznaczone przez niego wyniki będą realizowane. Przyczynę wypowiedzenia mogą stanowić okoliczności niezależne od pracownika, jeżeli przemawia za tym uzasadniony interes pracodawcy. Firma może zatem uznać, że zatrudnienie innej osoby pozwoli jej na lepszą realizację zadań i wyników sprzedaży.

DGP Akademia prawa pracy 08102015

https://mojepanstwo.pl/dane/sn_orzeczenia/29528,ii-pk-116-13

 

 

Tagi: adwokat chojnice, II PK 116/13, III PZP 10/85, adwokat gdańsk, II PK 116/13, adwokat iława, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, adwokat ząbki, II PK 116/13, prawnik chojnice, III PZP 10/85, prawnik gdańsk, prawnik iława, prawnik warszawa, prawnik pruszków, prawnik siedlce, II PK 116/13, akademia prawa pracy, III PZP 10/85,

+48 531-00-88-23