Fundator fundacji – kim jest? Kto może utworzyć fundację?

5 maja, 2016

Omawialiśmy już jak założyć fundację krok po kroku. Teraz zajmijmy się osobą fundatora. Założycielem fundacji jest tzw. fundator fundacji. Osoba ta ustala cele fundacji, tj. określa po co zakłada fundację i jaki będzie kierunek jej działalności. Jakie jeszcze zadania ma fundator fundacji?

Fundator fundacji pełni także funkcję inwestora, który powołując fundację do życia przeznacza określone środki majątkowe (np. papiery wartościowe fundacji, ruchomości fundacji, nieruchomości fundacji), które umożliwią jej działalność i osiągnięcie zamierzonego przez fundację celu.

Fundator fundacji co do zasady przygotowuje lub co najmniej czuwa nad sporządzeniem niezbędnych dla powstania fundacji dokumentów, a także upoważnia określone osoby lub sam dokonuje rejestracji fundacji w rejestrze fundacji lub rejestrze przedsiębiorców, w zależności od zakresu działalności fundacji.

W pierwszej kolejności fundator fundacji składa oświadczenie o ustanowieniu fundacji, które jest aktem założycielskim fundacji, stanowiącym ramy jej istnienia i działalności. Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji składa się w formie aktu notarialnego, a zatem przed notariuszem w kancelarii notarialnej. Jedynym wyjątkiem jest ustanowienie fundacji w testamencie.

Fundację można założyć przez pełnomocnika – fundator fundacji może upoważnić pełnomocnika do złożenia w jego imieniu oświadczenia o ustanowieniu fundacji. Z racji tego, że oświadczenie to wymaga formy aktu notarialnego, pełnomocnictwo do jego złożenia również musi być sporządzone w formie aktu notarialnego. Może być to akt notarialny sporządzony przez notariusza zagranicznego, w takim przypadku niezbędne będzie uzyskanie klauzuli Apostille.

W dalszej kolejności fundator fundacji ustala statut fundacji, określający szereg istotnych elementów dotyczących fundacji. W statucie fundacji między innymi określa się skład i organizację zarządu. Zadaniem fundator fundacji jest wybrać osoby godne zaufania i posiadające odpowiednie umiejętności organizacyjno-zarządcze, które będą rzetelnie prowadzić sprawy fundacji w celu zrealizowania celów, dla których fundacja została powołana do życia. Fundator fundacji może także pełnić funkcję w zarządzie, o ile statut fundacji na to zezwala. Powołanie zarządu odbywa się w drodze pisemnej uchwały.

Fundator fundacji powinien także podjąć decyzję odnośnie tego, czy jego fundacja ma, a jeżeli tak to w jakim zakresie prowadzić działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. A zatem fundacja nie może prowadzić działalność gospodarczej w celach gromadzenia kapitału, który następnie wzbogacić majątek fundatora fundacji. Cel zarobkowy działalności gospodarczej ma jedynie umożliwić realizację celów fundacji – może być przeznaczony na zakup odpowiednich środków niezbędnych do realizacji celu (np. sfinansowanie wydruku ulotek, jeżeli fundacja realizuje cel edukacyjny) lub na wynagrodzenie dla zarządu, który na co dzień prowadzi sprawy fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.

Po rejestracji fundacji w KRS fundator fundacji może zasadniczo wybrać trzy ścieżki: wyłączyć się z prowadzenia spraw fundacji, prowadzić jej sprawy jako członek zarządu albo zachować kompetencje decyzyjny tylko w określonych sprawach.

Fundator fundacji może być obywatelem polski lub cudzoziemcem. Zgodnie z przepisem art. 2 ust 1 ustawy o fundacjach „fundację mogą ustanowić osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą”. Należy jednak pamiętać, że sama fundacja musi mieć siedzibę w Polsce. Fundacje zagraniczne mogą w Polsce tworzyć swoje przedstawicielstwa.

Fundator fundacji może być również osobą prawną (np. instytucja kultury, szkoła wyższa), która posiada swoją siedzibę w Polsce lub za granicą. Fundatorów może też być kilku – kilka osób fizycznych, kilka osób prawnych lub grupa składająca się z osób fizycznych i osób prawnych.

Chcesz założyć fundację? Fundator fundacji to ty? Masz problem z rejestracją fundacji w KRS? Skontaktuj się z nami niezwłocznie!

 

 

Tagi: fundator fundacji, jak założyć fundację, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat warszawa, Cel fundacji, Cel fundacji powinien być społecznie albo gospodarczo użyteczny, Cele statutowe fundacji, Co potrzebne do założenia fundacji, fundacja, fundacja ngo, Jak powstaje fundacja, Jak założyć fundacje w Polsce, jak założyć fundację krok po kroku, fundacja krok po kroku, Jakie dokumenty potrzebne do założenia fundacji, rejestracja fundacji w krs, ustawa o fundacjach, prawnik chojnice, prawnik gdańsk, prawnik iława, prawnik warszawa, prawnik pruszków, prawnik siedlce

+48 531-00-88-23