Delegowanie pracowników na nowych zasadach – nowa ustawa o delegowaniu pracowników

25 lipca, 2016

Delegowanie pracowników doczekało się nowej regulacji.

Wdraża ona przepisy dyrektywy 2014/67/UE -Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym.

Zgodnie z nową regulacją pracodawcy mają szereg obowiązków. Przede wszystkim delegowanie pracowników zgodnie z nowymi przepisami wymaga:

  • wyznaczenia w zakładzie pracy osoby upoważnionej do kontaktów z PIP,
  • zgłoszenia PIP przez pracodawcę faktu delegowania pracowników,
  • przechowywania przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej w formie pisemnej lub elektronicznej w okresie delegowania pracownika do pracy w Polsce.

Dodatkowo delegowanie pracowników według nowych zasad będzie bardziej kontrolowane. Ustawa wprowadza bowiem możliwość transgranicznego egzekwowania kar pieniężnych, nakładanych przez właściwe organy państwa członkowskiego na pracodawców, którzy łamią przepisy dotyczące delegowania pracowników. A ponadto to ustawa nadaje PIP uprawnienia w zakresie wszczynania kontroli dotyczącej prawidłowości delegowania pracowników do pracy w Polsce.

Tagi: adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, adwokat ząbki, lawyer employment law, prawnik chojnice, prawnik warszawa, prawnik siedlce, prawnik pruszków, delegowanie pracowników, prawnik prawo pracy, prawnik iława, prawnik gdańsk, umowa o pracę, Jak założyć fundację – krok po kroku, adwokat chojnice, adwokat gdańsk, adwokat iława, adwokat prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, adwokat warszawa, delegowanie pracowników, adwokat ząbki, lawyer employment law, prawnik chojnice, prawnik warszawa, prawnik siedlce, prawnik pruszków, prawnik prawo pracy, prawnik iława, prawnik gdańsk, umowa o pracę,

+48 531-00-88-23