Czy pracownicy mogą pracować dla konkurencji

26 czerwca, 2019

Pracownicy często zastanawiają się, czy mogą pracować dla konkurencji.

Czy pracownicy, którzy są związani umową o zakazie konkurencji mogą pracować dla konkurencji. Czy pracownicy, którzy nie mają umowy o zakazie konkurencji mogą pracować dla konkurencji?

W pierwszej kolejności ustalmy, co oznacza konkurencja? Konkurencja to firmy, które na rynku stanowią bezpośrednią lub pośrednią konkurencję. Oferują usługi dla tych samych lub podobnych obiorców, działają na tym samym rynku, wykonują te same usługi lub oferują te same produkty. Aby prawidłowo weryfikować, czy pracownicy mogą pracować dla konkurencji należy zweryfikować zakres działalności pracodawcy i konkurencji. Zakres działalności określa umowa lub statut spółki – można to sprawdzić na stronie e-krs. Dla firm prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zakres działalności sprawdź się w CEiDG (rejestr działalności gospodarczej). 

SN stwierdził w wyroku z 12.09.2008 r., I PK 27/08, OSNP 2010/3–4, poz. 34, że obowiązkom wynikającym z umowy o zakazie konkurencji (art. 1011 i 1012 k.p.) uchybia jedynie taka działalność pracownika, która jest przez niego rzeczywiście prowadzona, adresowana do tego samego kręgu odbiorców i która choćby częściowo pokrywa się z działalnością pracodawcy i realnie zagraża jego interesom.

W przypadku gdy obowiązuje Cię umowa o zakazie konkurencji przeczytaj dokładnie definicję zakazu konkurencji, którą wskazano w umowie. Niekiedy oprócz definicji zakazu konkurencji pracodawca wskazuje listę podmiotów, które uznaje za konkurencyjne. Zwróć uwagę, czy ta lista jest katalogiem zamkniętym czy jest to tylko przykładowa, niezamknięta lista. Może to oznaczać, że poza konkurencją wskazaną na liście także inne podmioty są konkurencją pracodawcy.

A teraz do rzeczy, czy pracownicy mogą pracować dla konkurencji?

Zgoda pracodawcy

Tak, za zgodą pracodawcy. Pracodawca może wyrazić zgodę na to, aby pracownik podjął pracę, czy wykonał zlecenie na rzecz konkurencji. Pracodawca powinien wyrazić zgodę dla pewności na piśmie. Gdy nie jest to możliwe, poproś o zgodę e-mailem albo sms-em. Dzięki temu będziesz mieć dowód wyrażenia zgody.

Brak zgody pracodawcy

O tym, czy można pracować dla konkurencji bez zgody pracodawcy dowiesz się w kolejnym wpisie.

 

 

 

 

+48 531-00-88-23