Archiwum kategorii dla "Prawo cywilne"

Zakaz konkurencji kara umowna. Czy w umowie o zakazie konkurencji można zastrzec karę umowną?

lis 13 2015

Zakaz konkurencji a kara umowna. Kara umowna jest formą naprawienia szkody wynikłej z niewykonania albo nienależytego wykonania niepieniężnego zobowiązania. Karę umowną wprowadza…

Zmiana przepisów prawa spadkowego. Spadkobiercy lepiej chronieni.

paź 16 2015

Zmiana przepisów prawa spadkowego. Od 18 października 2015 roku nastąpi zmiana przepisów prawa spadkowego. Zaproponowana zmiana przepisów prawa spadkowego – pierwsze takie…

+48 531-00-88-23