22 lutego 2016. Nowe zasady dotyczące umowy o pracę na okres próbny

25 lutego, 2016

Nowa regulacja, która zmienia dotychczasowe przepisy dotyczące umów terminowych, w tym umów na okres próbny weszła w życie 22 lutego 2016 roku.

Do tej pory, tj. przed 22 lutego 2016, umowa na okres próbny mogła być między stronami (pracodawcą i pracownikiem) zawarta tylko jeden raz. Pracodawca mógł zawrzeć umowę na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy.

Umowa na okres próbny stosowana jest przez pracodawców w celu sprawdzenia, jak dany pracownik radzi sobie na powierzonym stanowisku. Precyzują to nowe przepisy, wskazując, że umowę na okres próbny zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Do tej pory zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o prace na okres próbny było możliwe tylko raz. Nowe przepisy wskazują sytuacje, w których możliwe jest ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem:

(1) pracodawca zatrudnia tego samego pracownika ponownie, ale do wykonywania innej pracy. Może mu w tym wypadku zaproponować zawarcie umowy na okres próbny. Inna praca oznacza prace innego rodzaju. Możliwość ponownego skorzystania z okresu próbnego jest uzasadnioną ponowna koniecznością sprawdzenia kwalifikacji i umiejętności pracownika w ramach nowych zadań lub nowego stanowiska.

(2) Pracodawca zatrudnia tego samego pracownika ponownie do wykonywania tego samego rodzaju pracy, z tym że jest to możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy od momentu wygaśnięcia lub rozwiązania poprzedniej umowy o pracę (niezależnie od rodzaju umowy) minęły 3 lata.

Nie ulegają zmianie długości okresów wypowiedzenia mających zastosowanie do umowy na okres próbny. Wynoszą one odpowiednio:
a) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
b) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
c) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Jeżeli masz pytania do powyższego materiału, skontaktuj się z nami.

http://www.rp.pl/Kadry/302229960-Umowy-na-czas-okreslony—zmiany-w-Kodeksie-pracy-od-22-lutego-2016.html/

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: 22 lutego 2016, adwokat chojnice, adwokat iława, 22 lutego 2016, adwokat gdańsk, adwokat prawo pracy, adwokat warszawa, 22 lutego 2016, lawyer employment law, lawyer labour law, 22 lutego 2016, nowelizacja kodeksu pracy, nowelizacja kp, prawnik prawo pracy, adwokat pruszków, adwokat siedlce, 22 lutego 2016, adwokat warszawa, adwokat ząbki, prawnik chojnice, prawnik gdańsk, prawnik iława, 22 lutego 2016, prawnik warszawa, prawnik pruszków, prawnik siedlce, zmiana prawa, zmiana prawa pracy, zmiana prawo pracy, zmiana w prawie pracy, 22 lutego 2016

+48 531-00-88-23