Cel fundacji. Statutowy cel fundacji. Jaki powinien być cel fundacji?

21 kwietnia, 2016

Omawialiśmy już jak założyć fundację krok po kroku oraz kim jest fundator fundacji. Przechodzimy do wyjaśnienia czym są cele fundacji.

Przed założeniem fundacji należy zastanowić się jaki ma być cel fundacji, czyli jaki ma być statutowy cel fundacji. Czy cel fundacji powinien być społecznie albo gospodarczo użyteczny. Fundacja może zostać ustanowiona dla celów zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej. Cele te nie mogą być niezgodne z przepisami obowiązującego prawa. Postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.1984.21.97) wskazują, że fundacja może być ustanowiona dla realizacji celów społecznie i gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Cel powinien mieć charakter publiczny, co oznacza, że nie może być on skierowany na określoną osobę czy rodzinę.

Należy zwrócić uwagę na to, że wyliczenie podane w treści ustawy ma charakter przykładowy. Lista celów podana w art. 1 ustawy o fundacjach nie stanowi zamkniętego katalogu. Możliwe jest zatem powołanie fundacji także w innym celu, przy czym nie może on naruszać interesów Rzeczpospolitej Polskiej oraz przyjętego porządku prawnego.

Cele fundacji ustala fundator, który składa oświadczenie o ustanowieniu fundacji, będące aktem założycielskim fundacji, stanowiącym ramy jej istnienia i działalności. Fundator pełni także funkcję inwestora, który powołując fundację do życia przeznacza określone składniki majątkowe (np. papiery wartościowe fundacji, ruchomości fundacji, nieruchomości fundacji), które umożliwią jej działalność i osiągnięcie zamierzonego celu. Fundator co do zasady przygotowuje lub co najmniej czuwa nad sporządzeniem niezbędnych dla powstania fundacji dokumentów, a także upoważnia określone osoby lub sam dokonuje rejestracji fundacji w rejestrze fundacji lub rejestrze przedsiębiorców, w zależności od zakresu działalności fundacji. Po rejestracji fundacji w KRS fundator może zasadniczo wybrać trzy ścieżki: wyłączyć się z prowadzenia spraw fundacji, prowadzić jej sprawy jako członek zarządu albo zachować kompetencje decyzyjny tylko w określonych sprawach.

Chcesz założyć fundację? Nie wiesz, jak sformuować cel fundacji? Masz problemy z rejestracją fundacji w KRS? Skontaktuj się z nami.

 

 

 

 

Tagi: Jak założyć fundację krok po kroku Jak założyć fundacje w Polsce, Jak powstaje fundacja, Jakie dokumenty potrzebne do założenia fundacji, Co potrzebne do założenia fundacji, fundacja ngo, Jak powstaje fundacja, Co potrzebne do założenia fundacji, fundacja, fundacja ngo, Jak powstaje fundacja, Jak założyć fundacje w Polsce, Jak założyć fundację krok po kroku, Jakie dokumenty potrzebne do założenia fundacji, rejestracja fundacji w krs, ustawa o fundacjach, adwokat chojnice, adwokat warszawa, adwokat gdańsk,adwokat warszawa, adwokat iława, adwokat chojnice, adwokat prawo pracy, Cel fundacji, statutowy cel fundacji, jak założyć fundację krok po kroku, Cel fundacji powinien być społecznie albo gospodarczo użyteczny, adwokat siedlce, adwokat pruszków, adwokat ząbki, prawnik chojnice, prawnik gdańsk, prawnik iława, prawnik warszawa, prawnik pruszków, prawnik siedlce

+48 531-00-88-23